Tariewe

Toegang

Volwassenes:
Kinders:
Voertuig:

R45.00
R25.00
R20.00

Akkommodasie

Bed en Ontbyt (toegang uitgesluit) 3-ster oornagfasiliteit. Aandete beskikbaar tot 19:00 indien vooraf bespreek.

BESPREKINGSVORM

Maaltye

Skoolgroepe

Saalverblyf:
Slaap in walaer:
Gidse beskikbaar:
Etes:

Op versoek
Op versoek
Op versoek
Op versoek

Woonwastaanplekke met elektrisiteit

Op versoek

Verhuring van saal

Verhuring:

Op versoek

Restaurant

Kapasiteit:
Gelisensieers:

40 – 50 persone
Bedien ‘n verskeidenheid wyne en bier

Kampeerterrein

Aantal staanplekke met elektrisiteit:
Ablusiefasiliteite:

154

Yes

Geskenkwinkel

Die “Smouswa” is ‘n geskenkwinkel wat spesialiseer in memorabilia met die kenmerkende karakter van die Voortrekkertydperk, asook boeke en poskaarte.

Besigheidsure

Daagliks

08:00 – 16:30

Die terrein is op 23, 24 en 25 Desember gesluit.